گالری تصاویر کلینیک زیبایی دکتر نظری

حجم دهی لب
حجم دهی لب
تزریق ژل لب
تزریق ژل لب
تزریق ژل لب
تزریق ژل لب
فرمدهی لب
فرمدهی لب
رفع گودی زیر چشم
رفع گودی زیر چشم
فیشال و چوانسازی صورت
فیشال و چوانسازی صورت
تزریق فیلر چانه
تزریق فیلر چانه
حجیم سازی و فرمدهی لب
حجیم سازی و فرمدهی لب
تزریق ژل لب
تزریق ژل لب
حجم دهی لب
حجم دهی لب
حجم دهی و لیفت گونه
حجم دهی و لیفت گونه
زاویه سازی و برجسته کردن چانه
زاویه سازی و برجسته کردن چانه
درمان خطوط اخم با تزریق فیلر
درمان خطوط اخم با تزریق فیلر
درمان گودی و سیاهی زیرچشم
درمان گودی و سیاهی زیرچشم